hjem nettstedkart skriv ut
Hjem >

Velkommen til husdyrvelferd.no!

På disse sidene finner du informasjon om kurstilbudene husdyrnæringa har laget for å imøtekomme egne mål og offentlige krav om dokumentert kompetanse i husdyrholdet.  Etter at disse kursene ble laget i 2008 er det offentlige kravet om dokumentasjon av kompetanse utsatt, men kravet om kompetanse ligger som et grunnleggende krav i Lov om dyrevelferd og holdforskrifter for de ulike artene.

Les mer om kompetansekravet HER

Husdyrorganisasjonene for storfe, svin, sau, geit, fjørfe og pelsdyr har blitt enig om en felles modell for gjennomføringen av kompetansekursene:

  • Felleskurs - Introduksjon i dyrevelferd og etikk
  • Spesielle kurs for hver av husdyrproduksjonene
  • Gjennomgang av egen besetning, med fokus dyrevelferd
 
I menyen til venstre finner du mer om de ulike delene

Flere av kursene er laget for å gjennomføres som studieringer i regi av Bygdefolkets studieforbund (BSF). BSF er nå en del av Studieforbundet Næring og Samfunn, www.naeringogsamfunn.no
Kursoppleggene er laget av:
Tine Rådgiving/Helsetjenesten for storfe
 
Helsetjenesten-for-fjørfe.jpg